• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 _ งานจ้างบริหารการตลาดและขายโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดหนองคาย จำนวน 98 หน่วย และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดหนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ส่วนที่ 1-3 จำนวน 143 หน่วย รวมทั้งสิ้น 241 หน่วยเอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top