• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ชุมชนตัวอย่างประเภทแนวราบ โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยอง (วังว้า)

การเคหะแห่งชาติ สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยอง (วังว้า) เป็นชุมชนตัวอย่างที่มีความเข้มแข็ง โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2559 ประเภท อาคารแนวราบ รางวัลชนะเลิศ
 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top