• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ชุมชนตัวอย่างประเภทอาคารสูง โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)

การเคหะแห่งชาติ สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างบ้าน สร้างสุข สร้างอนาคต ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นชุมชนตัวอย่างที่มีความเข้มแข็ง โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2561 "แชมป์ชนแชมป์" ประเภท อาคารแนวสูง รางวัลชนะเลิศ
 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top