• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนภายในโครงการ และอื่น ๆ ตามโครงการงานปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรสมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2563เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top