• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จ.กระบี่ (กระบี่น้อย) ส่วนที่ 1 – 4 จำนวน 268 หน่วย ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ด้วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้  จ.กระบี่ (กระบี่น้อย) ส่วนที่ 1 – 4 จำนวน 268 หน่วย ระยะเวลาจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2564  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top