• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จำนวน 180 หน่วย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริหารชุมชนโครงการเคหะชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จำนวน 180 หน่วย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top