• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

พก.๑ - ๐๑/๒๕๖๒ เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น, บ้านแฝด ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ระยะที่ ๑ ส่วนก่อสร้างที่ ๒เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top