• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกการประกาศเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรสายไหม

                 ตามประกาศการเคหะแห่งชาติการเสนอราคาค่าสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตลาดบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 13410 ขนาดเหมาะสมประมาณ 0-0-61.6 ไร่ (246.4 ตารางเมตร) ในโครงการบ้านเอื้อ อาทรสายไหมถนนสายไหมแขวงสายไหมเขตสายไหม กรุงเทพมหานครประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เคหะแห่งหัวเรื่อง: การคุณชาติได้เชิญชวนคุณผู้สนใจยื่นซอง
เสนอราคาในห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ การธนาคารวันที่ 21 พฤศจิก ยน 2562 เวลา 10.00-11.00 น 11.15 น. และเปิดเสนอราคาในวันนี้เวลาใกล้เคียง (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
                 บางซื่อกรุงเทพมหานครขอยกเลิกการเป็นตัวแทนเสนอราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น
 
                 ขอแสดงความยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อ
ขอความช่วยเหลือในการหารายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการอาคารสำนักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0 2351 7757,0 2351 6940 หรือสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาออเงินถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 66 แขวงออเงิน
เขตสายไหมกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0 2351 7 468 ในวันและเวลาทำการ
 
                 ประกาศแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top