• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ว่างบริเวณอาคารแฟลต 20 เพื่อประกอบการค้า โครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง

ด้วยการเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปดำเนินการยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ว่างบริเวณอาคารแฟลต 20 เพื่อประกอบการค้า บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 1730 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 236 ตารางเมตร ในโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ด้วยวิธีการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาฯ ได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2351 7005 และ 0 2351 7891 และสำนักงานเคหะนครหลวง สาขาห้วยขวาง โทรศัพท์หมายเลข 0 2277 0028 ในวันและเวลาทำการ
 


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top