• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อก่อสร้างร้านประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อ บริเวณด้านข้างสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ด้วย การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปดำเนินการยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างร้านประกอบการค้าหรือร้านสะดวกซื้อ บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 189104
ขนาดพื้นที่ประมาณ 0-1-42 ไร่ (568 ตารางเมตร) บริเวณด้านข้างสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กำหนดการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ฯ  ในวันที่ 10 ตุลาคม  2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียม ฯ ตามแนบท้ายประกาศ
สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 0 2351 7757 , 0 2351 6940 และ สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาคลองจั่น 142/2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 092 462 9782,
084 387 4013  ในวันและเวลาทำการราชการ
                 จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top