• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

การยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อจัดทำตลาดร้านค้า โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 7/3)

ด้วย  การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ       เช่าพื้นที่เพื่อจัดทำตลาดร้านค้า บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 158708 เนื้อที่ประมาณ 1-3-98.6 ไร่ (798.60 ตารางวา) ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 7/3) ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวิธียื่นซองเสนอราคาฯ   ในวันที่  17 ตุลาคม 2562  เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น)  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา  10.45 น. ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นซองเสนอราคา

สำหรับท่านที่สนใจ โปรดติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 7699, 0 2351 6693  และสำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี  สาขา 1 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2591 6523 – 25  ในวันและเวลาราชการ
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  21 สิงหาคม 2562


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top