• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา 14)

การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จัดหาผู้เช่าที่ดินเพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา14)ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โฉนดที่ดินเลขที่ 311945 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 765.20 ตารางเมตร  ด้วยวิธีการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอราคาฯ   ผังบริเวณพื้นที่เช่า  และหนังสือเสนอราคาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ นั้น
 
                   กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อจัดทำร้านสะดวกซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (แพรกษา 14)  ในวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ  และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 10.45 น. ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา
 
                  ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาฯ ได้ที่  กองจัดประโยชน์  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ 0 2351 7004  และ 0 2351 6036 และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1 โทรศัพท์หมายเลข  0 2174 0502-03 ในวันและเวลาราชการ
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top