• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน)

ตามประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารตลาด โฉนดที่ดินเลขที่ 25203 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 1-0-11.1 ไร่ (411.10 ตารางวา) โครงการบ้านเอื้ออาทรบางเขน (คลองถนน) ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีการยื่นข้อเสนอราคาฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 10.45 น. ในวันเดียวกัน นั้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาฯ การเคหะแห่งชาติ จึงขอยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคาฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น     
 
ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจประสงค์จะเช่าที่ดินแปลงดังกล่าว โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6137 และ 0 2351 7891  หรือ สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาออเงิน ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 66 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร 0 2351 7468 ในวันและเวลาทำการ
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top