• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ยกเลิกการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าฯ (พื้นที่ลานตลาดจุดที่ 2) ขนาดเนื้อที่ประมาณ 326.64 ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการตลาด ในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก)เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top