• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ และ/หรือ จัดทำที่จอดรถ โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระ 1 ระยะ 1

ด้วย การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปดำเนินการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ และ/หรือจัดทำที่จอดรถ ในโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระ 1 ระยะ 1 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 234 ตารางวา (บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 3314)   ด้วยวิธีการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอราคาฯ  ผังบริเวณพื้นที่เช่า  และหนังสือเสนอราคา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  นั้น
 
                   กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ และ/หรือจัดทำที่จอดรถ โครงการเมืองใหม่บางพลี วาระ 1 ระยะ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก)อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ  และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 10.45 น. เป็นต้นไป  ณ  สถานที่ยื่นซองเสนอราคา
 
                  ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาฯ       ได้ที่กองจัดประโยชน์  ฝ่ายบริหารสินทรัพย์  สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ  โทรศัพท์
หมายเลข 0 2351 7004  และ 0 2351 6036  และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2
โทรศัพท์หมายเลข  0 2315 3772-55  ในวันและเวลาทำการ


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top