• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

การยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาด โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง9)

   ด้วยการเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการตลาด โฉนดเลขที่ 109906 ขนาดพื้นที่ประมาณ 278.50 ตารางวาใน โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต (คลอง 9) ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโดยวิธียื่นข้อเสนอฯในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 -11.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 5(ฝั่งตะวันออก)อาคาร1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และกำหนดยื่นซองเสนอราคา เวลา 11.15 น.ใน วันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา
     สำหรับท่านที่สนใจโปรดติดต่อสอบถามขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ  905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2351 6224 , 0 2351 6693 และ สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 1 เลขที่ 3/240 อาคาร 2 ชั้น 1 บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2591 6525 , 084 387 4054 ในวันและเวลาราชการ             
    จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
  


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top