• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ พก.2-07/2560 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสูง ๔ ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top