• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ปบ.๓๒/๒/๒๕๖๒ ยกเลิกการประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรมีนบุรี ๑ งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top