• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

แก้ไข เพิ่ม-ลดงานก่อสร้าง,ขยายระยะเวลาก่อสร้าง, ปรับแก้จุดตรวจสอบระดับชั้นความสำเร็จ (Milestone) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/2 รังสิตคลอง 2 (ครั้งที่ 3) ส่วนที่เหลือเอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top