• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

ราคากลางงานจ้างจัดทำบูธประชาสัมพันธ์และเปิดขายโครงการฯ ของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สระบุรี รวมค่าติดตั้ง รื้อถอน ขนส่ง และค่าเช่าใช้พื้นที่เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top