• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

อนุมัติคืนเงินค่างานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ,ขอยกเลิกขอใช้แบบใหม่ และขอใช้ตาราง (งานเพิ่ม) รายละเอียดงวดงานก่อสร้างเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ 4 แนบท้ายสัญญา โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/3)เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top