• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) วันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2563


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)  วันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2563  วางเงินจอง 3,000 บาทสถานที่ทำสัญญา ณ สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 (แหลมฉบัง)  สอบรายละเอียด โทร. 09 1047 1266
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top