• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) , (นาจอมเทียน) วันที่ 26 ส.ค. - 11 ก.ย. 2563เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (นาเกลือ) , (นาจอมเทียน)  วันที่ 26 ส.ค. - 11 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร (นาจอมเทียน)  โทร. 06 3717 4951   *** โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนชลบุรี (นาเกลือ)  วางเงินจอง 5,000 บาท , โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน1-2) วางเงินจอง 1,000 บาท 
***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***  http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top