• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง) วันที่ 14 - 24 สิงหาคม 2563เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง)  วันที่ 14 - 24 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการฯ ระยอง (ตะพง) โทร. 06 4403 2549  โปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และทำเช่าซื้อกับ กคช.ได้โดยวางเงินจองงวดแรก 5,000 บาท
 ***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***  http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top