• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) วันที่ 24 สิงหาคม - 12 กันยายน 2563เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)  วันที่ 24 สิงหาคม - 12 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง)  โทร. 09 5953 9347   โปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 
***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***   http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top