• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดขอนแก่น (พล) วันที่ 10 -20 สิงหาคม 2563เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดขอนแก่น (พล)  วันที่ 10 -20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น.  ณ สำนักงานเคหะชุมชน จังหวัดขอนแก่น โทร.09 1047 1271 , 043 223 035  
***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***  http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top