• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดขอนแก่น (เมืองเก่า - กรีนวิลล์) วันที่ 10 - 20 สิงหาคม 2563เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดขอนแก่น (เมืองเก่า - กรีนวิลล์)   วันที่  10 - 20 สิงหาคม 2563  ณ สสำนักงานนเคหะชุมชนจังหวัดขอนแก่น  โทร. 043 223 035 , 09 1047 1271    ***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***
http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top