• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรังสิต คลอง 10/3 วันที่ 26 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนรังสิต คลอง 10/3  วันที่ 26 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2563  ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/3  โทร. 09 1047 1263  สายด่วน 1615 
***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*** http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top