• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ) วันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2563


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ)  เปิดจองระหว่างวันที่ 20 - 30 กรกฎาคม 2563  ณ ศูนย์ชุมชนโครงการปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ)  โทร. 06 4403 2549  
***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***  http://nhadirectory.com/register/
 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top