• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง)  จองเพียง 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการฯระยอง (ตะพง) โทร. 06 4403 2549 โปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และทำการเช่าซื้อกับ กคช. ได้
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top