• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 2-3) วันที่ 22 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 2-3)  วันที่ 22 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 วางเงินจองเพียง 3,000 บาท ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร (บ้านบึง 2)   โทร. 09 1047 1266 , 06 3785 4933 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top