• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563

 
เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 ก.พ. - 1 มี.ค. 2563  ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)  โทร. 09 1047 1277 , 08 4387 3951 , 08 4387 3952 , 053 090176 , 053 329601 , 053 329799-800   หรือ 1615  ***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ***
http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top