• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ) วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2563


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (ห้วยกะปิ)  วันที่ 15 - 31 มีนาคม 2563  ณ ห้างสรรพสินค้าพลัสมอล์ล อมตนคร ชลบุรี   โทร. 06 3785 4933  ***ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*** http://nhadirectory.com/register/
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top