• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครปฐม วันที่ 18 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2562

เปิดจองโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครปฐม  วันที่ 18 ต.ค. - 30 ธ.ค. 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. (เวลาทำการ)  ณ ศูนย์ขายจังหวัดนครปฐม 1 -2  โทร. 034 331310 , 02 4824484
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top