• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดขอนแก่น (เมืองเก่า - กรีนวิลล์) วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2562


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดขอนแก่น (เมืองเก่า - กรีนวิลล์)   วันที่  21 - 31 ตุลาคม 2562  ณ สำนักงานเคหะฯจังหวัดขอนแก่น  โทร. 09 1047 1273
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top