• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) วันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน)  วันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562  ณ สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3  โทร. 06 3717 4951
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top