• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสมทรปราการ (บางพลีทาวน์โฮม3) วันที่ 11 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2562


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสมทรปราการ (บางพลีทาวน์โฮม3) วันที่ 11 ต.ค. - 24 ธ.ค. 2562 ณ สำนักงานขายบางพลี ทาวน์โฮม2  โทร. 09 1047 1279 , 09 1047 1251 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top