• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน1-2)และ(นาเกลือ) วันที่ 19 - 29 กันยายน 2562


เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน1-2)และ(นาเกลือ)  วันที่ 19 - 29 กันยายน 2562 เปิดจอง ณ ที่ตั้งโครงการชลบุรี นาจอมเทียน  โทร. 09 1047 1266 , 06 3717 4951
 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top