• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตาก (น้ำรึม) วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนตาก (น้ำรึม) วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562 รับจอง ณ สำนักงานขายภายในโครงการ ฯ จ.ตาก (น้ำรึม)  วางเงินจองเพียง 3,000 บาท หรือเลือกผ่อนเช่าซื้อกับการเคหะ วางเริ่มต้น เพียง 5,000 บาท สามารถเข้าอยู่ได้ทันที โทร. 09 1047 1259
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top