• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562

เปิดจองโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)  วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562  ทำสัญญา ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี)  อาคารชุด 4 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ  วางเงินจองเพียง 3,000 บาท (ฟรีโอนกรรมสิทธิ์)  โทร. 091 047 1263  
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top