• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองเคหะชุมชนและบริการโซนรังสิต - ปทุมธานี (10/1,10/2) วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562



เปิดจองเคหะชุมชนและบริการชุมชนโซนรังสิต - ปทุมธานี (10/1,10/2)  วันที่ 16 - 30 กันยายน 2562   ทำสัญญา ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/1  ผ่อนเช่าซื้อกับการเคหะ วางเริ่มต้นเพียง 5,000.- บาท สามารถเข้าอยู่ได้ทันที โทร. 09 5441 0877  สายด่วน 1615




CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top