• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง2) วันที่ 28 ส.ค. - 8 ก.ย. 2562เปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง2)  วันที่ 28 ส.ค. - 8 ก.ย. 2562  ก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 21 ตร.ว.  ราคาขายเงินสด 650,000 บาท เปิดจอง ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (บ้านบึง2) ฟรี ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ ทำสัญญากับ กคช. ได้ในกรณีไม่ติดเครดิตบูโร  โทร. 06 3717 4951 , 09 1047  1266
 
CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top