• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

เปิดจองโครงการตรัง ทาวน์โฮม ในงาน "บ้านเคหะ...ประชารัฐ" สร้างความสุขเพื่อสังคมไทย ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2560

CATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prdi@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top