• ขนาดตัวอักษร :
  • A-
  • A+
  • สำหรับผู้ตาบอดสี :
  • C
  • C
  • C

ข่าวสาร-ประกาศ

​เช่าที่ดินพร้อมอาคารตลาด เพื่อประกอบการค้าและจัดทำร้านสะดวกซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)

ด้วย  การเคหะแห่งชาติ  มีความประสงค์จัดหาผู้เช่าที่ดินพร้อมอาคารตลาด โฉนดที่ดินเลขที่ 115773 เลขที่ดิน 529 หน้าสำรวจ 14535 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 0-2-96.40 ไร่ (1,185.60 ตารางเมตร) เพื่อประกอบการค้าและจัดทำร้านสะดวกซื้อ โดยไม่อนุญาตให้เปิดรั้วกำแพง ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)  ด้วยวิธีการยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าฯ ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอราคา  ผังบริเวณพื้นที่  และหนังสือเสนอราคา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  นั้น
 
กำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมได้สิทธิเช่าที่ดินพร้อมอาคารตลาด  ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม) เพื่อประกอบการค้าและจัดทำร้านสะดวกซื้อ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 - 10.30  น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น)  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา  10.45  น. เป็นต้นไป  ณ  สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา   
 
ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอราคาฯ  ได้ที่  กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์หมายเลข 0 2351 7705 และ 0 2351 6036  หรือ สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0 3449 7081 และ 084 387 4070  ในวันและเวลาทำการ
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ   ณ   วันที่ 11 ธันวาคม 2562


เอกสารประกอบCATEGORIES

CALL CENTER 1615

การเคหะแห่งชาติ
905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Email : prnha@nha.co.th
โทรศัพท์ : 0-2351-7777
โทรสาร : 0-2351-7778

Scroll to Top