เกรียงศักดิ์​ มหิโคต

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ซื้อสิทธิ์​บ้านเอื้ออาทรบึงกุุ่มไว้.. 10ปีที่แล้วต่อจากเจ้าของเดิม​ แล้วเราก็ชำระค่างวดเองมาตลอดปัญหาคือเราไม่สามารถ​ตามตัวเจ้าของเดิม​ เพื่อจะมาโอนได้
พยายามติดต่อ.มาตลอด​ 10ปี..
ก็ติดต่อไม่ได้…
มี​วิธี​การช่วยเหลือ
หรือข้อแนะนำให้บ้างครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content