พรธิภา

  • 2 ปี ที่ผ่านมา

ถ้าเราอยากซื้อบ้านการเคหะมือ2 ต่อจากเจ้าของเดิม บ้านผ่อนหมดเรียบร้อยแล้ว เราสามารถทำเรื่องกู้กับทางธนาคารได้มั้ยคะ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content