กิตติภพ ประสาร

  • 1 ปี ที่ผ่านมา

ลงจองบ้านโครงการในระบบแล้วจ่ายค่ามัดจำแล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นกู้บ้านทันที อีกประมาณ 2-3 เดือนทำเรื่องยื่นกู้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ จะสามารถทำได้ไหมครับ หรือหลังจ่ายเงินค่ามัดจำบ้านที่จองในระบบแล้วต้องทำเรื่องยื่นกู้ภายในกี่วันครับ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content