ถาม-ตอบ

รายการคำถาม

 • สอบถามคุณสมบัติและเอกสารการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ
  2021-04-19 15:31:53
  avatar
  สอบถามคุณสมบัติและเอกสารการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  คุณสมบัติของผู้จองบ้านการเคหะแห่งชาติ

  มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ
  รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน (โครงการเชิงสังคม)
  ไม่จำกัดรายได้ (โครงการเชิงพาณิชย์)
  ไม่ติด Black List หรือไม่ติดเครดิตบูโรกับสถาบันการเงิน

  เอกสารการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ

  บัตรประจำตัวประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาทะเบียนสมรส และเอกสารคู่สมรส (ถ้ามี)

 • สอบถามสถานที่จองและขั้นตอนการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ
  2021-04-19 15:29:47
  avatar
  สอบถามสถานที่จองและขั้นตอนการจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่
  avatar
  สถานที่จอง
  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  สำนักงานขาย / ศูนย์ขาย / สำนักงานเคหะจังหวัด
  จองผ่าน online ผ่าน http://house.nha.co.th
  ขั้นตอนการจอง
  จองผ่านเคาน์เตอร์ขาย • เลือกโครงการ / แบบบ้านที่สนใจ• วางเงินจอง 3,000 บาท / 5,000 บาท• รับสัญญาจอง / สัญญาจะซื้อจะขาย
  จองผ่านออนไลน์ • เข้าเว็บไซต์จองออนไลน์ http://house.nha.co.th• ค้นหาโครงการที่สนใจ พิมพ์ชื่อโครงการหรือทำเลที่ตั้ง• เลือกโครงการ บ้านว่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยืนยันการจอง• พิมพ์เอกสารการจอง หรือแสดงบาร์โค้ดจากหน้าจอ Smart Phone หรือบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นชำระค่าจองบ้าน• ชำระค่าจองบ้านได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัด หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งทั่วประเทศ• ติดต่อทำสัญญา ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ หรือสำนักงานเคหะจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูล

Compare listings

เปรียบเทียบ