รายงาน การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

ข่าวประกวดราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content