การร่วมวางแผนงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเคหะแห่งชาติให้ สธค. เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และนายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ...

การเคหะแห่งชาติร่วมประชุม กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในการขับเคลื่อน โครงการที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน

...

การเคหะแห่งชาติร่วมกับ พอช. จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน วันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565...

การเคหะแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

...

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการที่อยู่อาศัย 3 โครงการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายมงคล จันทษี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการเคหะสุขประชา จ.ขอนแก่น

...

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content